Tento web využívá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Povinné údaje

1. Název subjektu

Domov mládeže a školní jídelna
Lovosická 42/439, Praha 9

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Domov mládeže je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazen do sítě škol a školských zařízení ČR

2. Důvod a způsob založení

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Domov mládeže je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakt na jednotlivé zaměstnance naleznete zde

4.1 Poštovní

1) Domov mládeže a školní jídelna Lovosická 42/439 190 00 Praha 9

2) Domov mládeže a školní jídelna Dittrichova 15 120 00 Praha 2

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce jsou úterý a středa 17.00 až 20.00, tel.: 774 544 706

Konzultační hodiny speciálního pedagoga jsou pondělí až čtvrtek 15.00 až 17.00, tel.: 734 441 344

4.4 Telefonní čísla

Asistentka ředitele:

286 003 113

Ekonomka:

286 003 125

4.5 Číslo faxu

fax DM nemá

4.6 Adresa webu

www.dmlovosicka.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@dmlovosicka.cz

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu

514835005/2700 Unicredit bank, a. s.

VS: Identifikační číslo, číslo faktury

Platbu lze provést i hotově a to vkladem do pokladny

6. IČ

00638706

IZO DM 110010469

IZO ředitelství 600027651

7. DIČ

CZ00638706

8. Dokumenty

Viz. dokumenty ke stažení

9. Žádosti a informace

Žádosti o informace posílejte na sekretariát DM

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou nebo emailem na adresu DM

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písmeně na adresu DM (adresováno ředitelce DM), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

12. Formuláře

Viz. dokumenty ke stažení

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu

Životní situace související s DM a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy

14. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější právní předpisy a metodické materiály týkající se škol a školských zařízení

Zákony

Nařízení vlády

Vyhlášky MŠMT

14.1 Vydané právní předpisy

Vnitřní řád DM

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy

Viz. dokumenty ke stažení

Veřejné zakázky

V současné době nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení.

Uveřejňování smluv

Seznam povinně uveřejňovaných smluv najdete zde