Tento web využívá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Předběžné informace k testování žáků a studentů v DM

Vážení žáci, studenti a rodiče,

sice se návrat žáků a studentů SŠ a VOŠ stále odkládá. My jsme ale vždy připraveni a doufáme, že brzy budeme moci opět otevřít dveře našich domovů mládeže a usnadnit tak žákům a studentům jejich vzdělávání a přítomnost na praxích. K otevření se ale opět budou vázat vládní nařízení – aktuálně testování žáků. Níže najdete informace k testování spojené s pobytem v DM. Opět vás prosíme o spolupráci a pochopení. Dodržováním vydaných nařízení věříme, že pomůžeme ochránit zdraví ubytovaných žáků a studentů, našich zaměstnanců a osob jim i vám blízkých.

Dle nařízení MŠMT je přítomnost ve školských zařízeních podmíněna účastí žáků a zaměstnanců na testování. To znamená, že v DM nesmí být nikdo (žáci, zaměstnanci, návštěvy), kdo nemá potvrzení o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu.

Pokud s testováním souhlasíte, předkládáme vám zde 3 varianty, jak test absolvovat.

  1. Doporučená varianta: Žák/student si zajistí testování na odběrové stanici v místě bydliště, po příjezdu do DM předloží potvrzení o negativním výsledku, které nesmí být starší, než 48.hod.
    Pozor, na odběrová místa se registrujte s dostatečným předstihem. Přehled odběrových míst najdete zde https://testovani.uzis.cz/Antigen
    Tuto variantu doporučujeme především z toho důvodu, že pokud bude při testování v DM výsledek testu pozitivní, je žák/student povinen neprodleně opustit zařízení a jel by tak do DM zbytečně.
  2. Testování v DM pomocí antigenních testů při příjezdu. Žák je povinen nahlásit příjezd nejpozději den dopředu. V případě negativního testu DM vystaví žákovi potvrzení o negativním výsledku a žák se pak další 2 dny ve škole netestuje. V případě pozitivního výsledku vystaví DM žákovi potvrzení o pozitivním výsledku a žák v co nejkratší možné době DM opouští.
    ! K testování se může žák/student dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.
  3. Žák/student dorazí do DM až po návštěvě školy. Žák je povinen si ve škole vyžádat potvrzení o negativním výsledku testu a toto potvrzení při příchodu do DM předložit.

Vážení rodiče, žáci a studenti, pokud byste měli doplňující otázky, obracejte se prosím přímo na hlavní vychovatelku Mgr. Silvii Vašíčkovou: tel. 734 441 342, email: vasickova@dmlovosicka.cz

Prosím o potvrzení přijetí emailu a seznámení se s informacemi.

Děkujeme vám za spolupráci a věříme, že i přes aktuální omezení se s našimi žáky a studenty opět brzy shledáme!