ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Výchovné poradenství

1. 6. 2017

Informace - začátek školního roku 2017/2018...

Více zde.


21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


Milí žáci, studenti, rodiče a vychovatelé,

domov mládeže Vám i v letošním školním roce může nabídnout služby výchovného poradenství. Cílem výchovného poradenství je poskytovat individuální podporu a pomoc žákům a studentům při řešení osobních problémů. Nově jsme pro Vás vybavili pracovnu výchovného poradce a zařídili její interiér tak, aby jste v příjemném prostředí mohli konzultovat, poradit se nebo společně nalézat řešení problémů, pro které výchovného poradce vyhledáte. Na setkání s Vámi se těší Mgr. Petra Mašková.

 

Kontakt

Mgr. Petra Mašková 

Domov mládeže a školní jídelna
Lovosická 42/439, 190 00, Praha 9
Pracovna: 1.patro, budova 02, sekce Ředitelství
e-mail: maskova@dmlovosicka.cz
telefon: +420 286 003 113
mobil: +420 774 544 706 

 

Konzultační hodiny

Úterý 17:00 - 20:00 hod.
Středa 17:00 - 20:00 hod.
 • Přesný rozpis konzultačních hodin na aktuální kalendářní měsíc najdete vyvěšený na pracovně č. 102 výchovného poradce nebo na hlavní službě (obojí 1. patro Ředitelství).
 • Mimořádné termíny konzultačních hodin - dle vzájemné dohody s výchovným poradcem.

Činnosti výchovného poradce

 • Konzultace a poradenství pro žáky a studenty.
 • Krizová intervence pro žáky a studenty.
 • Preventivní programy (workshopy, semináře) pro žáky a studenty.
 • Poradenství pro vychovatele.
 • Poradenství pro rodiče.

Podrobnější popis poradenství pro žáky a studenty

PODPORA ADAPTAČNÍHO PROCESU - představuje období, které žák nebo student potřebuje, aby mohl přijmout pravidla a normy Domova mládeže (dále jen DM), aby se dokázal přizpůsobit soužití s kolektivem výchovné skupiny a pedagogickým kolektivem DM. Když přijdeme do úplně nového prostředí, chvíli to trvá, než se zorientujeme, podaří se nám "zabydlet se", více se seznámit s úplně novým prostředím, s novými lidmi.. Někdy to může být opravdu náročné období. Proto je tu pro Vás výchovný poradce, který Vám na této, možná nelehké, cestě "zabydlování se" může být silnou oporou. Společně s výchovným poradcem proberete, co všechno a jak Vám může při adaptaci na nové prostředí DM pomoci (jaká typ osobnosti jste, jaký vliv má rodinné prostředí, ze kterého pocházíte, jaké je prostředí Vaší školy, s kým už se v DM znáte, atd.). Výchovný poradce poskytuje podporu při adaptačním procesu žáků a studentů v několika fázích:

 1. prvotní kontakt s vychovatelkou vlastní výchovné skupiny a individuální vstupní pohovor s výchovným poradcem;
 2. vytvoření osobní dokumentace k podpoře adaptačního procesu žáka nebo studenta (dohoda žáka nebo studenta s výchovným poradcem o spolupráci v procesu adaptace na DM) a konzultace výchovné poradkyně s vychovatelkou skupin;
 3. průběžné posuzování stavu adaptace žáků nebo studentů při individuálním rozhovoru s výchovným poradcem;
 4. v případě pozitivní adaptace - ukončení individuálních konzultací.

INDIVIDUÁLNÍ RELAXAČNÍ PROGRAM - každý z nás někdy prožívá okamžiky vyčerpání, velkého přetížení a stresu. Takové chvíle jsou nedílnou součástí našeho života. Ale je dobré vědět, co nám opět pomáhá dodat si novou energii, odvahu překonávat náročné situace nebo si jen umět zlepšit náladu a dobře si odpočinout. A protože každý je jiný, je vhodné zamyslet se nad tím, co konkrétně mě samému pomáhá. Najděte společně s výchovným poradcem ten nejvhodnější způsob relaxace právě pro Vás.

POSILOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO ROZVOJE OSOBNOSTI
 • Někdy nám učení jde dobře, ale jindy cítíme, že to nejde samo a je třeba tomu nějak pomoci.. každý jsme jiný a máme jiný studijní styl. Jaký je Váš studijní styl a co Vám pomáhá učit se efektivněji? To s Vámi probere výchovný poradce.
 • Dalším důležitým tématem konzultace může být rozhodování se - kdy a jak se rozhodnout, co je správné.. na podobné otázky můžete společně s výchovným poradcem hledat správné odpovědi.
 • Jaké jsou Vaše životní hodnoty, postoje a přesvědčení? Co je pro Vás v životě důležité, čemu věříte? Žijete opravdu v souladu se svými hodnotami? Jak a co Vaše hodnoty mění?
 • Co si skutečně přejete, co Vám pomáhá naplňovat Vaše osobní i studijní cíle? Jaké překážky Vám naopak brání těchto cílů dosahovat? Otázky motivace, práce s vlastní vůlí - o jsou další velmi užitečná témata pro společné setkání s výchovným poradcem.
 • Vnitřní klid, psychická pohoda, odolnost vůči stresu a zátěži. Práce s vlastními emocemi ve vztahu k sobě samému i druhým. Výchovný poradce se s Vámi vydá na cestu poznání světa emocí.
 • Poznej sám sebe..když člověk více poznává sám sebe, dokáže pak lépe porozumět svému okolí. Ví, co mu opravdu dělá radost, co jej naplňuje, otevírá tak dveře své seberealizaci. Ví, proč se mu něco daří nebo naopak nedaří - dokáže mít sebereflexi. Dokáže v sobě probudit zdravé sebevědomí a ví, pro co má nadání, talent, v čem se mu daří.
 • Někdy se chceme zdravě prosadit, být při tom slušní, nenechat se od okolí vše líbit. To můžeme nazvat nácvikem asertivního chování.
PODPORA OCHRANY ZDRAVÍ
 • Posilování a podpora zdravého životního stylu.
 • Duševní zdraví - rozvoj individuální psychohygieny.
 • Zvládání stresu a umění relaxace.

ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST - sledování a vyhodnocování individuálních studijních potřeb, navrhování a doporučování efektivních způsobů studijní přípravy - "jak se správně učit".

KRIZOVÁ INTERVENCE - představuje včasnou pomoc a podporu při řešení různých psychických problémů. Trápit Vás mohou studijní neúspěchy, problémy ve vztazích se spolužáky, se spolubydlícími, v rodinných vztazích, neshody a potíže ve Vašem partnerském vztahu. Ale také potíže se vztahem k jídlu nebo problémy s různými druhy závislostí. To všechno mohou být problémy, při kterých už vypovídání se kamarádovi/kamarádce nemusí stačit. Pak je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Výchovný poradce - psycholog si Vás v důvěrném rozhovoru vyslechne a může do Vaší náročné životní situace vnést nový pohled a poskytnout dostatečnou podporu pro její řešení. Abyste zase mohli být se svým životem spokojení.

KARIERNÍ PORADENSTVÍ - volba další vzdělávací cesty, otázky profesní orientace.

Jak konzultace probíhá

Setkání s výchovným poradcem probíhá formou individuálního rozhovoru.

Prvotní kontakt iniciuje žák nebo student na základě vlastního osobního rozhodnutí, konzultace u výchovného poradce může být také doporučena vychovatelkou nebo jinou odpovědnou osobou.

Následný kontakt probíhá na základě dohody se žákem nebo studentem, výchovný poradce o společných setkání vede evidenci dle zásad nakládání s osobními údaji, spolupráce je ukončena vzájemnou dohodou.

Kde konzultace probíhá

Navštívíte příjemné, nově zařízené prostředí pracovny výchovného poradce.Arakis & Bellevillle 2006