ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Chci se ubytovat

1. 6. 2017

Informace - začátek školního roku 2017/2018...

Více zde.


21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


ROZHODLI JSTE SE PRO UBYTOVÁNÍ V NAŠEM DOMOVĚ MLÁDEŽE?

 

V případě zájmu o ubytování na letošní školní rok 2016/2017 pište na email hlavní vychovatelky Mgr. Silvie Vašíčkové: vasickova@dmlovosicka.cz

 

 

Zájemci o ubytování z vysokých škol pište na email vedoucí vychovatelky Bc. Hany Zumrové: zumrova@dmlovosicka.cz

Přihlášku na školní rok 2017/ 2018 zasílejte na adresu domova mládeže od 1. března 2017.

Jak se přihlásit:

  • ORIGINÁL PŘIHLÁŠKY - oboustranně vytiskněte, vyplňte a pošlete poštou nebo doručte osobně na adresu Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická 42, 190 00, Praha 9, k rukám hlavní vychovatelky Mgr. Silvie Vašíčkové

  • ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA slouží pouze k předběžné evidenci zájemců o ubytování. Tuto přihlášku NETISKNĚTE ani NEPOSÍLEJTE poštou.

  • Na základě přijetí originálu přihlášky Vás budeme kontaktovat a zašleme Vám identifikační číslo (ID) ubytovaného, které bude sloužit také jako variabilní symbol při platbách.

  • Spolu s ID číslem Vám elektronicky zašleme vstupní formuláře, které je třeba přečíst, vyplnit a podepsat. Vyplněné formuláře spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu a se dvěma průkazovými fotografiemi zašlete doporučeně poštou nebo osobně doručte na adresu Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická 42/439, 190 00, Praha 9.

  • Pro přijetí do domova mládeže je potřeba uhradit vstupní zálohu na ubytování a stravu ve výši 3.500,- Kč. Záloha je splatná do 9. 6. 2017 hotově nebo na účet domova mládeže (číslo účtu 514835005/2700, variabilní symbol = ID ubytovaného) V případě, že záloha nebude uhrazena do 9. 6. 2017, nebudeme přihlášku akceptovat.

Vyrozumění o přijetí do domova mládeže bude zasláno poštou nebo bude předáno osobně (v případě osobní návštěvy).

Datum nástupu do domova mládeže je neděle 3.9.217 od 13,00 do 18,00. Vedení domova mládeže Vás seznámí s provozem DM a zodpoví Vaše případné dotazy.

V den nástupu do DM jen nutný doprovod rodičů / zákonných zástupců.
Seznamte se s Vnitřním řádem domova mládeže a věnujte pozornost obsahu dokumentů, které podepisujete.

JEŠTĚ NEJSTE ROZHODNUTI?

Domluvte si osobní návštěvu:
Domova mládeže Lovosická na telefonním čísle: 286 003 103
Domova mládeže Dittrichova na telefonním čísle: 224 917 942

Přihlášku pak můžete vyplnit a odevzdat přímo v Domově mládeže.

Související dokumentyArakis & Bellevillle 2006