ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Aktivity

1. 6. 2017

Informace - začátek školního roku 2017/2018...

Více zde.


21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


Environmentální výchova

V následujícím školním roce bude součástí školního výukového plánu také enviromentální výchova (EVVO). Pojem enviromentální výchova vzbuzuje dojem, že jde v této výchově o vztahy k přírodě, o její ochranu. EVVO je však širším pojmem. Zabývá se hodnotovou oblastí a tedy i tím, čemu vlastně říkáme smysl života. EVVO vnáší do pedagogického procesu novou filozofii, nabízí alternativu k přetváření konzumního smyslu dosavadního života. Tato součást ŠVP je realizována ve třech složkách. Zaprvé je to složka poznávací – souhrn poznatků, uvědomění si vztahů mezi lidskou činností a procesy v přírodě. Zadruhé je to složka postojová – vnímání emocionálního vztahu k přírodě. A zatřetí je to pak složka činnostní – odpověď na šetrné jednání v přírodních situacích, též připravenost sám něco udělat.

Našim obecným cílem je prohloubit znalosti děvčat v oblasti šetření energie, tepla, hospodaření s odpady a také ochrana životního prostředí před znečištěním. V rámci toho také proběhne společná akce obou domovů – zasazení stromu v objektu DM Lovosická. Oba domovy také rozšíří složky třídění odpadu o jednu složku – baterie. Celkově se snažíme vytvořit kladné citové vztahy k okolnímu prostředí.

ZpětArakis & Bellevillle 2006