ÚvodCeníkChci se ubytovatPoradenstvíPovinné údajeDokumenty a formulářeAktivityFotoKontakty
Aktuality

Aktivity

1. 6. 2017

Informace - začátek školního roku 2017/2018...

Více zde.


21. 2. 2017

Ubytování VŠ studentů...

Více zde.


31. 1. 2017

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY...

Více zde.


11. 1. 2017

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO UBYTOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZAČNE 1. BŘEZNA 2017 ...

Více zde.


Prevence sociálně patologických jevů

V prostředí Domova mládeže, kde jsou ubytované žákyně středních škol a studentky vyšších odborných škol, je problematika sociálně patologických jevů součástí každodenní práce všech vychovatelek a pedagogických pracovníků. Proto bude v příštím školním roce 2010/2011 realizován v Domovech mládeže Lovosická a Dittrichova projekt Prevence sociálně patologických jevů formou interaktivních přednášek Městské policie - skupina Prevence sociálně patologických jevů Praha. Odborní lektoři této skupiny budou pravidelně realizovat přednášky v DM Lovosická i v DM Dittrichova. V cyklu 9 seminářů se žákyně a studentky seznámí se všemi aktuálními rizikovými sociálně patologickými jevy.

Tato preventivní skupina Městské policie má s touto činností bohaté zkušenosti a tak jejich nabídka obsahuje prověřená témata s vysokou mírou akceptace ze strany mládeže. Již zmíněných 9 témat bude prezentováno nejspíše v následujícím pořadí:

1. Úvodní přednáška – Bezpečné chování (Září)
- seznámení posluchačů s prací Útvaru prevence MP hl. m. Prahy, bezpečné chování - nezbytnost ochrany života, zdraví a majetku a předcházení násilné a majetkové trestné činnosti

2. Bezpečí dívek a žen v Praze (Říjen)
- ochrana svého vlastního osobního bezpečí, zdraví a majetku, základní zásady pro účinné předcházení rizikovým situacím a adekvátní reakci v těchto situacích

3. Šikana, mobbing, bossing (Listopad)
- prevence poruch v mezilidských vztazích, následky šikany

4. Drogy vs. Zákon (Prosinec)
- získání základního právního povědomí v oblasti drogové problematiky, rizika pro člověka a společnost

5. Sociálně patologické jevy – skrytá hrozba (Leden)
- návazné a rozšiřující téma, probírání problematiky rasismu a extremismu, dále také problematika neúcty k majetku – sprejerství, vandalismus

6. Právní vědomí I. (Únor)
- vhodně doplňuje a navazuje na předchozí témata, upozornění na nejčastější přestupky, hlavně ze strany chodce jako účastníka silničního provozu a přestupky proti veřejnému pořádku

7. Právní vědomí II. (Březen)
- prohloubení znalostí v trestním právu, nejčastější trestné činy a diskuze spojená s tímto tématem

8. Oběť a svědek trestného činu (Duben)
- zvýšení právního vědomí, vysvětlení povinností a práv oběti a svědka

9. Závěrečné shrnutí + Téma dle volby posluchačů (Květen)
- závěrečná debata na vybraná témata, konkretizace a doplnění vybraných témat, na závěr vyhodnocení celého cyklu

Zpět



Arakis & Bellevillle 2006